learn swedish
Swedish for fun is a Reja project

reja

Projektchef: Mathias Nylund
Tel: 045-270 7900
mathias.nylund@cou.fi

”Suedisht për argetim”

Suedisht për argetim ” bëhet fjal për Yrsen e cila esht nga qyteti Jakobstad. Yrsa i ka takuar dy djem në internet dhe e ka vështir për ta zgjedhur cilin ta merr. Fillo me leksion 1. Pastaj leksion 2, leksion 3 etj. Gjdo leksion e kan një tekst, një fjalorth si dhe një pjes të gramatikes me detyrë praktike.

Në anën e djathë të tekstit gjendet audiondëgjues të cilat përmbajn:
  1. Tekstin me një shpejtësi normale
  2. Tekstin me një shpejtësi të ngadalshëm
  3. Tekstin me një shpejtësi të ngadalshëm me pauzë
  4. Tekstin me një shpejtësi të ngadalshëm me pauzë dhe përsëritje
  5. Tekstin me një shpejtësi shumë të ngadalshëm fjalë për fjalë

Fjalorthi eshtë vetëm në gjuhën suedeze, kështut qe të nevoitët një fjalor. Në anën të djathë të tekstit gjendet audiondëgjues të cilat përmbajn:
  1. Fjalorth me një shpejtësi normale
  2. Fjalorth me një shpejtësi të ngadalshëm
  3. Fjalorth me një shpejtësi të ngadalshëm me pauzë
  4. Fjalorth me një shpejtësi të ngadalshëm me pauzë dhe përsëritje
  5. Fjalorth me një shpejtësi shumë të ngadalshëm rrokje për rrokje
Në bibliotekat e Jakobstadit, Nykarlebys, Pedersöre , Larsmos si dhe Kronobys e kë   mundësin ta huazosh një mp3-audiondëgjues, në të cillen jan të programuar të gjitha    audiondegjuëset e leksioneve.