Swedish for fun is a Reja project

reja

Projektchef: Mathias Nylund
Tel: 045-270 7900
mathias.nylund@cou.fi

Lektion 8: Vill du träffa mig?

YRSA

MÅRTEN

YRSA

MÅRTEN

YRSA

MÅRTEN

YRSA

MÅRTEN

Hej, Mårten! Vill du träffa mig?

Ja, gärna! Var?

Kan du komma till Jakobstad?

Jag vet inte. Jag har inte bil.

Du kan komma med buss.

Okej. När ska jag komma?

Du kan komma till Jakobstad på fredag klockan sex.

Det går bra!

YRSA

ÖSTEN

YRSA

ÖSTEN

YRSA

Hej, Östen! Vill du komma till Jakobstad och träffa mig?

Ja, det vill jag. När?

Du kan komma på lördag klockan fem.

Klockan fem på kvällen?

Ja, naturligtvis! Inte klockan fem på morgonen!

ljudfiler

Nya ord

 
att vilja,  vill
att träffa, träffar
gärna
att kunna, kan
att komma, kommer
till
att veta vet
med
buss en buss
när
ska
fredag en fredag
klockan
lördag en lördag
kväll
naturligtvis
morgon

en morgon

Grammatik

-r


Jag kommer
Jag kan / ska / vill komma
Jag kan / ska / vill inte komma

ljudfiler